Obiectivele noastre

 • Stimularea, promovarea apiculturii ca profesie şi ca hobby
 • Îndrumarea, mai ales a tinerilor, spre apicultură
 • Sensibilizarea privind interdependenţele ecologice elementare
 • Popularizarea cunoştinţelor despre albina meliferă
 • Popularizarea metodelor de apicultură ecologică

Direcţii de acţiune

 • Constituirea unui centru de formare pentru apicultură şi pomicultură
 • Amenajarea unei exploataţii apicole-model cu linie de procesare şi îmbuteliere a mierii
 • Oferte educaţionale şi recreative pentru copii, elevi şi adulţi, având ca temă principală albina meliferă
 • Ofertă de consultanţă şi de cursuri de specialitate pentru începători şi avansaţi în domeniul apiculturii
 • Editarea unor ghiduri de asistenţă pentru practica apicolă şi broşuri informative tematice despre apicultură şi pomicultură
 • Gestionarea unei colecţii de soiuri fructifere, accesibilă publicului larg în scopuri expoziţionale şi didactice
 • Seminarii despre altoire şi despre tăiere de formare a coroanelor pomilor fructiferi